Kanja
Dolgorepka
Taščična penica
Veliki strnad
Travniška kadulja
Rahlocvetna kukavica
Kotorna
Škorec
slepec
Mokrišče v gozdu