Zvončki
Teloh
Leska
Jutro v Ljubljani
Čemerika
bukov gozd januarja na ndmv 1200 m (piškava zima)
zaliv
velika sinica
mleček
Kolansko blato
“hudič peče piškote”
mokrišče na Pagu
šoja
Jesen
lesne gobe